Đã đóng

Design Graphic Quotes

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Design an inspirational/informative quote panels for Pinterest, instagram and other social media.

This is for a music site so with a musical image in the background and a classy, clean and modern look.

I would like a quote for on a single panel to get started.

I will need many others made, but I would like to do one first. I need someone with the right sensibility.

I would like to see portfolio examples in the same vein please.

I have a provided a few examples of what I mean below. All have elements I like.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online