Còn mở

Design HTML5 Banner

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Reference :

[url removed, login to view]

=======================

​Example can be seen

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I need in 6 size same design banner.

The color should be:

linear-gradient(to right,#3f9ccd,#36b8e9,rgba(44,199,222,[url removed, login to view]),#1ebeb9);

I will provide the wording and picture :) and will require the psd and html5 banner from you.

Fixed budget 25 $.

thank you

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online