Đã hoàn thành

Design Icons / Vector Images based on Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi salmaumar1977 với giá $250 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

I'm looking to have some new images and link buttons created for a website we are currently building. I'd like to have the images incorporate themes/colors/style of our logo as well the state we sell in.

I'm looking to have around 20-25 images created, 15 of which will be fairly straightforward.

We are building the site in Wordpress / woocommerce. Ideally the images can vary in size without becoming pixelated.

I'll provide logo files and details of the job.

Thanks!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online