Đã đóng

Design 2 Inner page for Pension Website

Dự án này đã được trao cho m984nerminm với giá ₹800 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1000 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi,

As needed I am looking out to design 2 simple Inner pages 1 Article Page + 1 Library Page for Pension Fund website.

Homepage is already Done & Finalized & Image of Homepage is attached.

Note : Sketch idea as mock up is attached for both ( ARTICLE + LIBRARY ) [url removed, login to view] can add Innovation where you can , so be creative & professional & i need these 2 inner pages in very short time.

Inner pages Mock ups are attached and Homepage image is also attached.

Looking out for your best creativity & nice work.

Regards

Beenaap Technologies

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online