Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Classycreative với giá $40 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $50 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need someone pro to make pro logo for online store in short time

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online