Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 134 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $319 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
134
Mô tả dự án

Hi,

We are designed our own Abaya's (its a female clothing). We started designing making these clothing since four years now. but it was only for us so we didn't have a logo or a anything like that. But since people liked our clothing and wanted us to make them the same. We said why not open our own shop or online site that we can sell our Abaya's and clothing to the people. So now coming to a social media page or anything we open we need a name and a logo for our brand. this is where I need you help I have the Name of the brand but I need a logo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online