Design a Logo

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 134

Mô Tả Dự Án

Hi,

We are designed our own Abaya's (its a female clothing). We started designing making these clothing since four years now. but it was only for us so we didn't have a logo or a anything like that. But since people liked our clothing and wanted us to make them the same. We said why not open our own shop or online site that we can sell our Abaya's and clothing to the people. So now coming to a social media page or anything we open we need a name and a logo for our brand. this is where I need you help I have the Name of the brand but I need a logo.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online