Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 127 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €63 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
127
Mô tả dự án

Symbols + Lettering

Logo Type: Institutional (Dental Clinic)

Design should include 3 different styles

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online