Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fourtunedesign với giá R365 ZAR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I'd like a logo designed :

Logo : Rolling green grass with a winding path leading up to a large, beautiful manor house. No trees, manor house to be up on a hill.

Wording on the logo : Imagineering Beauty

Applications : Logo for use on a website, business card, letterhead and eMail banner . I’d like it in various formats.

Colours :

- bright, vivid green grass

- orange sky

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online