Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã được trao cho LogoDesign24x7 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

a Real Estate company "Everest Equities"

I want a logo representing that we are on top of the mountain while having the mountains appear to look like buildings. In addition I would like the logo to include the 1st letter of "E"verest and the first letter of "E"quities

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online