Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 114 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $72 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
114
Mô tả dự án

I'm started up my company working with usability and user experience - from the viewpoint of the end users. I'm analyzing and optimizing websites, webshops and digital solutions - using input from users in user tests, interviews and analytics.

I'm looking for a logo to use on my website and in documents. The logo should include the text "Userfirst" or "[url removed, login to view]" and it should be possible to use on different backgrounds (as transparent .png file).

I would like to use the logo soon. No specific deadline but as soon as possible :-)

It is possibly to see/read more at [url removed, login to view] (in danish)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online