Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã được trao cho sutapatiwari86 với giá $30 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I need a logo for a Carpentry company. The company is called: Robert MacNeil Carpentry and we do all types of renovations and custom carpentry. I would like the uploaded picture without the border, just the map with the tartan (colours) included in the logo. Feel free to get creative.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online