Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mamunNrl3 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Please take a look at our existing logo. We will be changing our name from Reliant Business Valuation to Reliant Value. Take a look at the attached document. It will show our current logo, a wire frame of what we are looking for.

The document has a sample of an idea that we like for the RV, but the font is not perfect. Also we would like the RV to be in a box similar to current. One criteria is that we do not want the V to look like a check mark.

Also look at the sample of the Reliant Value. We like the way this looks and a similar design would be preferred.

We need psd, ai, eps, jpg, and transparent gif version of the logo.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online