Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã được trao cho seabitmedia với giá $30 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

Submit to us 5 different logo designs within 48 hours of being awarded the project. Logo designs must be completely unique, not made with a template or something else that could result in another company having a similar logo. Quick turnaround to making changes to the logo we pick (within 24 hours) is essential to this project. The final logo needs to be submitted as a vector, with PSD file and any fonts included.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online