Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $68 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Launching a YouTube channel focused around renewable energy and cleantech investing. Logo needs to be compelling and reflect the innovative nature of renewable energies and technologies.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online