Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 134 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €72 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
134
Mô tả dự án

'Lunar' - is an exciting project created by a group of young professionals joined by shared passion for wake boarding and adventure sports. The team wants to build a water sports facility in sunny Spain, but due to the rocky surroundings of the canal the name Lunar was chosen as it feels a little out of this world! I will attach a file with description of the industry and overview of the project. We look for a unique logo and graphic guideance.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online