Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 128 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £65 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
128
Mô tả dự án

I am looking for someone to design me a logo for an estate agents business called Housemove. The logo needs to be bold and bright but also very professional and can be used for sales, rental and property development. There is a four week window for the right logo to be completed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online