Đã đóng

Design a Logo -- 2

Dự án này đã được trao cho graphicsinsect với giá £14 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I need a logo for Wok Take Away business. The design has to be simple but creative so that can be used for different purposes. Probably a Noodle box and chpsticks or a wok pan with title "Wok Spot". the colors should be wok inspired (red, Black, orange, green, yellow etc)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online