Design a Logo -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 53

Mô Tả Dự Án

I need a logo for Wok Take Away business. The design has to be simple but creative so that can be used for different purposes. Probably a Noodle box and chpsticks or a wok pan with title "Wok Spot". the colors should be wok inspired (red, Black, orange, green, yellow etc)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online