Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 141 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
141
Mô tả dự án

start your bid with "Waffle" to be considered.

We are looking for a simple one or two color logo. Red and Blue.

The company is a global consulting firm. They specialize in helping students study abroad in the USA.

think of the following words for inspiration.

global, exchange, education. The logo should be abstract, no gradients.

It has to look simple and clean. The name of the company is Brown, Alan & Company and we want a simple symbol for the company.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online