Design a Logo

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $50 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 141

Mô Tả Dự Án

start your bid with "Waffle" to be considered.

We are looking for a simple one or two color logo. Red and Blue.

The company is a global consulting firm. They specialize in helping students study abroad in the USA.

think of the following words for inspiration.

global, exchange, education. The logo should be abstract, no gradients.

It has to look simple and clean. The name of the company is Brown, Alan & Company and we want a simple symbol for the company.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online