Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi IdealCalibre với giá £28 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I need a cartoon character creating to represent a funny image of me. I am a bicycle mechanic. I would like a character creating not unlike Gimli from lord of the rings i.e. I need a bicycle mechanic dwarf. In one hand would be a wrench instead of an axe and in the other a bicycle wheel instead of a shield. he will be wearing an apron (black) his beard would be dark brown and not too long (brian blessed style) on his head would be a woolly bobble hat instead of a helmet. He would be wearing skateboarding type shoes (vans ) and jeans. He wouldn't look threatening more comical than serious. It is supposed to represent me and i am quite short with a beard (red or brown beard). This needs to be a digital image for me to put on my van, letterhead , business card.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online