Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pranj007 với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

Hi

I'm looking for a professional graphic designer to product a clean, minimal, modern, SaaS style logo in a variety of formats for my existing company Blueteam Security.

Regards,

Mike

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online