Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi INFINITYADVERT với giá $23 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Logo design for [url removed, login to view]

I am looking for the logo to be the name of the company. I would like the font for "cleanscreenz" to be a bolded clear glass font. I have attached an image for clarification of font. For the ".com" I'd just like it in a bolded "regular" font in black or royal blue.

Perhaps Capitalize the C and S but I'll leave that up to you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online