Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swsindia với giá $30 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

To digitize a logo that is created and the main purpose of these logos would be to use for stationary and business cards along with using the bigger design for the banner on my youtube channel and the small logo for my icon/link to my channel. It would also be great to have the slogan that I have come up with on the banner that you would create for my channel

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online