Còn mở

Design a Logo

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

I am looking for some good Logo for my new company . we need good modern design in our budget in all kind of format with source . Please put offer as design for selections and if we like it we will award and pay immediately we need in three days .

Ethicpro as a logo.

business lines are, software development,

web development

mobile app development

training & staffing consultant

So all uploads can be in JPEG first for approval

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online