Đã đóng

Design a Logo -- 2

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Hey! I will need multiple logos made over a long period of time and if you are interested in designing a logo for me, ask [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] and I will try my best to respond within a few hours.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online