Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi stefanprodanovic với giá £150 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Hi,

I need a logo designed. I’ve got a clear idea of what I’m looking for. I’ve attached a picture of the design I had in mind (the picture of the lips was just taken from Google to show what I’m looking for).

I’m looking for it to be almost exactly like in the picture attached. I need two pictures, one where the font is black and the other where the font is white. Both on a clear transparent background. The font used is Gotham Bold.

I need this completed asap.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online