Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dicemultimedia với giá ₹1500 INR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Hi I am coming up with a new venture in marketing where I am connecting start up owners, traditional businessman and big brands marketing team to vendor and agencies for their marketing campaign on online platform.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online