Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jxsarwar với giá $250 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
197
Mô tả dự án

I want a logo designed for my new company. I'm starting a do it yourself auto garage. The garage is called Knuckle Smashers. I would like a combination of something similar to these two logos without plagiarizing them.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online