Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi designs2dio với giá ₱440 PHP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱440 - ₱1200 PHP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I'm looking for someone who can design a simple logo please. If you can do it within the day would be great!

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online