Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bluefinindia với giá ₹850 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Graphic Design and Logo Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹600 - ₹[url removed, login to view] of our clients wants a good logo for his software development [url removed, login to view] name is swift [url removed, login to view] are mainly blue and gray.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online