Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pixtualgraphics với giá ₹1300 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Website name is townsbuzz.com. It contains social media and e-commerce platform only for college students.

concept:

Social media further categorized by events,projects,question answers of respective [url removed, login to view] e-commerce contains the secondhand books,stationaries and any kind of tools and things used in studies like engineering,medical,commerce etc.

Here we are considering a college as a "town" for their respective college [url removed, login to view] can buzz in the [url removed, login to view] that the name is townsbuzz.

note:

Give your innovative ideas and make a catchy logo.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online