Đã đóng

Design a Logo -- 2

Dự án này đã được trao cho delk1ch với giá ₹7777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need a logo designed for my recruitment, payroll and outsourcing company. Should have values of Youthful & Energetic, Multifaceted, Innovative, Large-Diversified & Vibrant and stands as our brand identity.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online