Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã được trao cho husnainameen với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Design a logo for an online shop. Shop name is "Flip The Trend". I'm expecting a professional and a catchy design. Budget is 15$.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online