Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MAHESHJETHVA với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€10 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I would like the attached design digitalised. Not too much creative needed. Just scan and make it work digitally from sketch given.

Where the rubber is: there is blank space for us to put brew number and details on depending on each brew.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online