Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã được trao cho crea8ivecrowd với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Design clean logo. Your professional feedback would be appreciated.

I am open to colors, probably red. Possibly 3D. Include raw file.

This is for a dog barking website. [url removed, login to view]

I would like it to have some vibration of the letters "BARK". Or sound waves coming off.

It should read:

BARK ENDER

ANONYMOUS BARKING DOG LETTER

or

BARK

ENDER

ANONYMOUS BARKING DOG LETTER

I am including my old logo and a sample logo that I created quickly.

Thank you for your time.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online