Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wisestdesign với giá ₹1500 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

The logo is for a high end salon and spa. The name is Aspen Salon and Spa. The firm name may or may not appear in the logo. I need the logo to be simple and elegant. If I like the work, I will also need posters, banners, letterheads, visiting card design at a later date based on the same logo

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online