Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Zooiko với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

i need a logo design for a new company called "On Your Marks".

the logo should include text and graphic elements such as arrow / target etc.

the company is in the business of marketing communications (marcom) and business development

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online