Đã đóng

Design a Logo #5

Dự án này đã được trao cho ambalaonline1 với giá $30 NZD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $30 NZD / hour
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello, I need an urgent (within 1 day) logo designed for a corporate private investigation firm called Global Investigations (subline Licensed Private Investigator, Risk and Security Consultant) It needs to be corporate, and clean. Here are some sample logos that i like, [url removed, login to view] or [url removed, login to view] or [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online