Đã đóng

Design a Logo

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I'm looking for a new Logo for our new startup. [url removed, login to view]

The domain name is made up from: EXECutive & MeTRICS

The key concepts to work with are: We offer Executive/Management business dashboards for the enterprise. It is delivered from the Cloud. It is data driven.

Looking for some concepts, ideas, thoughts, samples, etc ... MUST be low cost (Logos are not expensive)

Only need a Logo for the website at the moment.

Thanks in advance

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online