Còn mở

Design a Logo

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $72 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
123
Mô tả dự án

I need a logo for a law firm. The logo will include the names of four people like "Smith, Jones, Thompson, Clark LLP". The logo should be modern, corporate and professional looking.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online