Còn mở

Design a Logo

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là zł77 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł30 - zł90 PLN
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Graphic Design and Logo Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is zł90 - zł150 PLN. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online