Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi raheelah với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I am a psychologist starting my own business. Therefore I would like to have a logo designed. I have an idea in mind which you can take a look at in the attached file. My homepage is quite simple and clear, the only colours which are used are black, white and shades of ochre (mainly #DD9933).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online