Còn mở

Design a Logo

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $29 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

Hi there,

I would like a design for a logo for my new business.

It is for a photography company. I would like to have initials and futher more detial.

Email me for a detailed discussions. All suggestions are welcome.

Regards

Harshdev Bhatt

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online