Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dezignsquares với giá $49 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

We are looking to start up a soccer academy and soccer camp business we 2 logos:

PSA (Palestra Soccer Academy) - red, gold and green badge

PSA Fun Tour - Use the PSA logo to create a brand for the camps

It needs to be a strong logo to create identity with customer. Our target marketing for the business are kids from 3-18 years old

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online