Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Zubairahmed7865 với giá $15 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hey , I need logo design and need it ASAP as you can .

Logo name : The Pamela [url removed, login to view]

TAGLINE : Cultural Center for the Performing Arts

If you provide me

quick service then i have some more work for you in future and abvously i will hire you for my future job . heard from you soon . thanks

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online