Còn mở

Design a Logo

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $31 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Hi there,

I'm looking for someone to design 3 characters based on our existing logo [Legal Eagle - Made Law Easy] (Please refer to the attached image - the [url removed, login to view] one)

I need

A HAPPY AND INTELLIGENT LOOKING LEGAL EAGLE (Head and body preferred)

A THINKING LOOKING LEGAL EAGLE ( Head or head and body)

A HELPFUL/AT YOUR SERVICE LEGAL EAGLE

Please also refer to some attached images for EXAMPLES.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online