Design a Logo - Banner - and more!!

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

I need few desigens, they not the same!!

because of this i call they "company"

They not same!! each company need its own desigen.

company1:

Facebook cover

company2:

facebook Profile photo\logo

facebook cover - It can be little bit same as company1

company3:

cover ebay

logo

company4: - everything here must be unique!

Logo company - we thougt about something and we will show you.

facebook profile - same as logo but need more few things.

Facebook cover - its like the banner of the company something unique

covers ebay - can be similler to facebook cover.

trademark -unique

Favicon\Icons -unique

(60px X 60px)

(120px X 120px)

(76px X 76px)

(152px X 152px)

Footer Logo - unique

many size as i need for everything here!.

need more few desigen at the website, like shopping cart..etc..

We need it low costs and high skills.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online