Đã đóng

Design a Logo and Corporate Identity

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for someone to design a logo and create a corporate identity for my brand 'Beyond Infinity'

The logo has to contain the concept "beyond infinity".

Also, I need brand identity with the brand colors.

Thanks,

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online