Đã đóng

Design a Logo - 20/04/2017 17:39 EDT

Dự án này vừa được trao cho mahamudrony với giá R$500 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

“Acapulco Dreams” is the name of the company and the Brand. We are from Acapulco, Mexico. We produce and sell “imitation jewelry” – Necklaces, Bracelets & earrings- made of materials as seashells, wood, thread and palm tree leaves. We also create decoration items, made of the same materials. Our designs combine indigenous/native designs with modern minimalist designs. We create fashion and decoration, from natural / organic materials, with a mixture of ancient and modern designs.

The brand name (Acapulco Dreams) is built from the ideas/keywords: beach, paradise, palms tree, sunset, the night life, fun, refined, stylish, imagination and dreams come true, creativity, dreamcatcher, native, indigenous, handicrafts, artisan, souvenirs, woman, Fashion accessories.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online