Design a Logo - 15/02/2017 17:08 EST

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £40 - £80 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 118

Mô Tả Dự Án

it is necessary to change existing logo and give advises so please be very experienced in logo design, but changes have to be ideal. Also there will be needs for 3-4 versions of the same logo.

nose and face profit need to be better (as much as possible ideal), text font needs to be different and also changes on lines in head .

we will work together as long as we do not have the best versions.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online