Đã hoàn thành

Design a Logo With a Bad-ass Spider!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi transformindesi9 với giá $90 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

Ideal Goal:

I'd like a logo made to simulate a spider with the legs of the spider show the letters from left to right SC, meaning Spider Contact. The spider representing the Spiderman logo avoiding any copyright infringement.

Other options:

Spider logo that looks like a spider holding an alarm contact Similar to my amateur edit of the spider picture edit attached. I'd like it to also look like the Spiderman logo avoiding any copyright infringement.

Creative input welcome.

Thank you for taking on this opportunity,

Let me know if you have any questions regarding this project.

Thank you,

Eric G

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online