Đã đóng

Design a Logo With a Bad-ass Spider!

Dự án này đã được trao cho transformindesi9 với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

Ideal Goal:

I'd like a logo made to simulate a spider with the legs of the spider show the letters from left to right SC, meaning Spider Contact. The spider representing the Spiderman logo avoiding any copyright infringement.

Other options:

Spider logo that looks like a spider holding an alarm contact Similar to my amateur edit of the spider picture edit attached. I'd like it to also look like the Spiderman logo avoiding any copyright infringement.

Creative input welcome.

Thank you for taking on this opportunity,

Let me know if you have any questions regarding this project.

Thank you,

Eric G

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online